مسابقه مقاله نویسی

6 روش زبان آموزی

language learning

6 روش زبان آموزی

(مقاله ویژه دومین کنفرانس چندزبانه‌های ایران)

امروزه تسلط داشتن به یک زبان خارجی حائز اهمیت بسزایی است. دانستن زبان هایی مانند انگلیسی که زبان
بین المللی است و یا زبان چینی که حدود دو میلیارد نفر به آن صحبت میکنند میتواند فرصت های شغلی و
ارتباطی خوبی را برای شما به ارمغان بیاورد. ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که قصد یادگیری یک
زبان جدید را داشته و با انبوهی از اطالعات و کالس های مختلف مواجه شوید و ندانید از کجا باید شروع کنید.
در این مقاله با مقایسه انواع روش های یادگیری زبان، امیدواریم بتوانیم شما را قدمی به هدفتان نزدیک تر
کنیم.
میتوان گفت اولین قدم برای فراگیری یک زبان جدید پیدا کردن روشی برای یادگیری است که با شما سازگار
بوده تا راه را برای شما تسهیل کند. به این منظور نیاز است تا یک دیدگاه کلی نسبت به انواع روش های
یادگیری داشته باشیم تا بتوانیم مناسب ترین روش را برای شروع فرآیند زیبای زبان آموزی برگزینیم. احتماال
شما نیز با لغاتی مانند سلف استادی، کالس های آفالین و آنالین، گروهی و یا خصوصی برخورد کرده اید. اما
هرکدام از این ها به چه معنایی هستند و چه تفاوت هایی باهم دارند؟

سلف استادی

این کلمه از لغت انگلیسی)study self )به معنای “خود آموز” گرفته شده است. در این روش زبان آموز بدون
داشتن استاد، خود شروع به یادگیری زبان مورد نظر مینماید. این روش به دلیل اینکه هزینه پرداخت کالس را
نداشته و برنامه ریزی و زمان مطالعه کامال به عهدهی خود زبان آموز است طرفداران زیادی دارد. زبان آموزان
خود آموز عموما از ویدیو های آموزشی یوتیوب و کتاب های آموزشی، ارتباط با افراد بومی کشوری که زبان آن
را فرامیگیرند به مطالعه میپردازند. از مشکالت این روش میتوان به نداشتن استادی برای راهنمایی و یا
همکالسی اشاره کرد که البته با پیدا کردن یک همگروهی زبان یا به اصطالح)partner language )که
اطالعت خود را به اشتراک گذاشته و اشکاالت درسی را با کمک یکیدیگر برطرف کنید میتوان این معضل را
حل کرد. تقریبا این روش اولین راه انتخابی یک زبانآموز و یکی از پر طرفدار ترین روش های یادگیری زبان در
سراسر دنیا است.

کلاس های حضوری

یکی از روش هایی که از قدیم برای یادگیری زبان وجود داشته، کالس های حضوری است. در این روش شما با
مراجعه به آموزشگاه مد نظر خود نوع کالس)گروهی و یا خصوصی، فشرده و یا ساده( را انتخاب کرده و پس از
ثبت نام و پرداخت شهریه طی برنامه ای که آموزشگاه به شما ارائه میدهد با تدریس استاد به یادگیری
میپردازید. افرادی که مایل هستند به صورت حضوری آموزش ببینند و با استاد و همکالسی هایشان مستقیم در
ارتباط باشند از این روش استقبال میکنند.
کلاس های حضوری شامل چند دسته میشوند:

کلاس های فشرده

در این نوع کالس ها، به منظور کم کردن مدت زمان یادگیری و سرعت بخشیدن به آن برنامه فشرده ای برای
یادگیری زبان آموز در نظر گرفته میشود. این نوع کالس ها نسبت به کالس های معمولی هزینه های بیشتری
دارند.

کلاس های خصوصی و گروهی

در کالس خصوصی تعداد زبان آموزان به یک الی چند نفر محدود میشود)کمتر از پنج نفر عموما(. اینکالس ها
نیز به علت محدود بودن زبان آموزان و خصوصی بودن، هزینهی بیشتری نسبت به کالس های گروهی دارند.

کلاس های آنلاین

در این نوع روش نیز زبان آموز استاد و همکالسی داشته و میتواند با آن ها به صورت مستقیم تعامل داشته
باشد با این تفاوت که محیط آموزشی در اینترنت است. استاد در این روش برنامه ای را برای تدریس تعیین
کرده) برنامه هایی همانند زوم و ادوبی کانکت( و طی زمان کالسی به صورت آنالین در آن به آموزش میپردازد.
این کالس ها میز نوع خصوصی و گروهی دارند.
این روش نسبت به کالس های حضوری قیمت پایین تری داشته و به علت آنالین بودن و صرفه جویی در زمان
رفت و آمد طرفداران خاص خود را دارد.

تدریس آفلاین

یکی از روش های تقریبا نوپا تدریس های آفالین میباشد. این روش نسبت به روش های آنالین و حضوری
هزینهی کمتری دارد. اگرچه روش های تدریس در این مورد متنوع است اما عموما به این شکل هستند که
استاد ویدیو های تدریس را از قبل آماده کرده و آن ها را در زمان مقرر برای زبان آموز ارسال میکند. زبان آموز
در زمان دلخواه خود ویدیو ها را مطالعه کرده و تکالیف خود را انجام داده و برای استاد خود ارسال میکند و در
صورت داشتن سوال و یا اشکال، سواالت خود را از استاد میپرسد. از مزیت های کالس های آفالین قابلیت
دیدن ویدیو آموزشی به صورت چند بار، در اختیار داشتن زمان مطالعه مناسب با برنامه شخصی خود و هزینهی
کمتر نسبت به روش های دیگر میتوان نام برد.

همانطور که مشاهده کردید روش های زبان آموزی گسترده و درعین حال متنوع هستند. راه های کم هزینه ای
مانند خود آموز خواندن و کالس های آفالین که زمان مطالعه کامال در دست خودتان است و کالس های پر
هزینه تری مانند کالس های حضوری، خصوصی و فشرده که با برنامه ریزی استاد و آموزشگاه پیش میروید.
مهم نیست شما کدام یک از روش ها را انتخاب میکنید، انتخاب روش مناسب مطالعه مخصوص به خود بسیار
مهم است. اگر با روشی مطالعه ای که مناسب شما نباشد پیش بروید ممکن است کارایی شما به شدت کاهش
یابد. بنابراین برای پیدا کردن روش درست بهتر است روش های مختلف زبان آموزی را امتحان کرده تا راه
مناسب خود را پیدا کنید، آن را به کار ببرید و پیوسته مطالعه کنید. پیشنهاد ما این است که از روش های کم
هزینه مانند خودآموز خواندن شروع کنید.

و در آخر فراموش نکنید که هنگام مطالعه زبان، اعتماد به نفس بسیار مهم است. از آنجایی که در حال یادگیری
یک زبان جدید هستید طبیعی است که در آن خوب نباشید و اشتباه کنید. پس این واقعیت را پذیرفته و همه
چیز را به نگرش یادگیری ببینید و در عین حال سعی کنید تا جایی که میتوانید با زبان جدید و فرهنگ آن
کشور آشنا شوید. یادگیری فرهنگ نقش بسیار پر رنگی در درک زبان و فرآیند یادگیری شما دارد. دریادگیری
زبان باید پیگیری مداوم داشته باشید، هر روز حتی اندکی مطالعه کنید، مطمئن باشید شما به خودی خود
بهبود خواهید یافت.

زهرا سادات معصومی الر
57 / 100

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *