آموزش زبان

دانلود رایگان کتاب زبان های من

کتاب زبان رایگان

دانلود رایگان کتاب زبان های من

 

دانلود منابع رایگان زبان انگلیسی

focus on vocabulary 1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1168?single

focus on vocabulary  2

https://t.me/mahyamirsadeghi/1169?single

 

دانلود منابع رایگان زبان اسپانیایی

دیکشنری تصویری دوزبانه انگلیسی اسپانیایی

https://t.me/mahyamirsadeghi/1166

 

 

دانلود منابع رایگان زبان ایتالیایی

کتاب اسپرسو A1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1124

کتاب اسپرسو A2

https://t.me/mahyamirsadeghi/1125

کتاب اسپرسو B1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1126

 

دانلود منابع رایگان زبان ترکی

کتاب استانبولA1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1132

کتاب استانبول A2

https://t.me/mahyamirsadeghi/1134

کتاب استانبول B1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1136

کتاب استانبول B2

https://t.me/mahyamirsadeghi/1138

کتاب درس یدی اکلیم A1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1142

کتاب کار یدی اکلیمA1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1143

 

دانلود منابع رایگان زبان فرانسه

کتاب تقویت گرامر فرانسه

Grammaire progressive du francais

 

سطح مبتدی

https://t.me/mahyamirsadeghi/1148

سطح متوسط

https://t.me/mahyamirsadeghi/1149

سطح پیشرفته

https://t.me/mahyamirsadeghi/1150

 

کتاب تقویت وکب فرانسه

Vocabulaire progressive du francais

 

سطح مبتدی

https://t.me/mahyamirsadeghi/1152

سطح متوسط

https://t.me/mahyamirsadeghi/1153

سطح پیشرفته

https://t.me/mahyamirsadeghi/1154

 

دانلود منابع رایگان زبان چینی

کتاب HSK1

https://t.me/mahyamirsadeghi/1159

کتاب HSK2

https://t.me/mahyamirsadeghi/1160

کتاب HSK3

https://t.me/mahyamirsadeghi/1161

کتاب HSK4

https://t.me/mahyamirsadeghi/1162

کتاب HSK5

https://t.me/mahyamirsadeghi/1163

 

 

 

16 / 100

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *