Multilingual conference

CONRNS

ورود به پنل کاربری کنفرانس

برای ورود به پنل کنفرانس لطفا و نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد کنید و سپس دکمه ورود را بزنید

ثبت اطلاعات

فقط کافیت یک بار اطلاعات خود را ثبت و پس از دریافت پیام ثبت از قسمت ورود به پنل کنفرانس و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که ثبت کردید میتوانید وارد پنل خود شوید.